• .

 • .

 • .

 • .

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęto od powitania zatrudnionych z dnie 1 września 1990 roku nauczycieli:

 • Wiśniewska Anna - geografia
 • Cieślak Beata - matematyka
 • Błaszczyk Roman - język polski
 • Wardęga Maria - język polski
 • Wiącek Henryk - przedmioty zawodowe
 • Zaremba Kazimierz - fizyka
 • Kamiński Włodzimierz - przedmioty zawodowe
 • ks. Bernaś Józef - religia
 • Grajoszek Jerzy - praktyczna nauka zawodu
 • Zawierta Tadeusz - praktyczna nauka zawodu

Zebrani powiadomieni zostali z planami dydaktyczno – wychowawczymi na nowy rok.

W tym roku szkolnym zatrudniono również inne osoby:

Od dnia 1 września 1990 roku do 30 czerwca 1991 roku w niepełnym wymiarze godzin pracowała w charakterze wykładowcy zajęć psychoterapeutycznych Biłgorajska Joanna.

Z dniem 1 września 1990 roku rozpoczęła pracę w charakterze nauczycielki języka angielskiego Niepiekło Asja. Zatrudniona była do dnia 31 stycznia 1991 roku.

W charakterze nauczycielki języka rosyjskiego w niepełnym wymiarze godzin podjęła pracę Porzezińska Regina. Pracowała od 1 września 1990 roku do dnia 31 sierpnia 1991 roku.

Od dnia 1 października 1990 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela muzyki zatrudniona była Siorek Irena. Zatrudniona była do 31 grudnia 1991 roku.

W okresie od 1 września 1990 roku do dnia 31 sierpnia 1994 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela pracował Siwik Sławomir.

W charakterze pomocy kuchennej w warsztatach szkolnych od dnia 11 września 1990 roku do 30 czerwca 1991 roku zatrudniona była Sygiduś Mirosława.

Nauczycielem religii od dnia 1 września 1990 roku do dnia 31 sierpnia 1992 roku był Szeliga Lucjan.

W charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w niepełnym wymiarze godzin zatrudniony był Stępak Zygmunt. Zatrudniony był od 11 lutego 1991 roku.

W charakterze wykładowcy zajęć psychoterapeutycznych w niepełnym wymiarze godzin pracował od 1 września 1990 roku do dnia 30 czerwca 1991 roku Turek Zdzisław.

Na odbytym dnia 31 sierpnia 1990 roku Rada Pedagogiczna dokonała przydziału dodatkowych czynności następującym nauczycielom:

 • Armanowski Andrzej - organizacja prac społecznych
 • Białas Zofia - pełnomocnik do spraw podręczników
 • Bogus Henryk - opieka nad sprzętem sportowym
 • Czajkowski Andrzej - opiekun SKS
 • Drzazga Stanisław - prezes SIMP oraz Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji
 • Jaskulski Włodzimierz - przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Kowalski Stanisław - opieka nad radiowęzłem
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych
 • Kuśmierczyk Halina - opieka nad Spółdzielnią Uczniowską
 • 10. Leszczyńska Stanisława - sekretarz Komisji Stypendialnej
 • 11. Okwiecińska Zofia - opieka nad Izbą Pamięci Narodowej
 • 12. Pawlaczyk Janina - praca w Komisji do spraw resocjalizacji
 • 13. Pyszkowski Tadeusz - obsługa fotograficzna imprez
 • 14. Pielucha Henryk - odpowiedzialny za zbiórkę surowców wtórnych
 • 15. Raducka Barbara - szkolenie Rady Pedagogicznej
 • 16. Siwik Krystyna - przewodnicząca Rady Szkoły
 • 17. Szymanowska Janina - sekretarz Rady Szkoły
 • 18. Winiarska Barbara - opieka nad Samorządem Uczniowskim
 • 19. Wojtasik Stefania - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 • 20. Wieczorek Jerzy - opieka nad PCK
 • 21. Wawrzyniak Irena - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • 22. Urbanowicz Grażyna - przewodnicząca Komisji Ogólnowychowawczej
 • 23. Kowalczyk Dariusz - turystyka szkolna
 • 24. Wiącek Henryk - opiekun Olimpiady Technicznej
 • 25. Kamiński Włodzimierz -
 • 26. Wardęga Maria - sekretarz Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego
 • 27. Cieślak Beata - opiekun Małej Olimpiady Matematycznej

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Krystyna Siwik – zastępca dyrektora szkoły
 • Wiktor Sampoliński – zastępca dyrektora szkoły
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora szkoły
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierownik świetlicy szkolnej

 

W tym roku w szkole działać będą następujące koła zainteresowań :

 • Koło recytatorskie - Pawlaczyk Janina
 • Koło młodych poetów - Siwik Krystyna
 • Koło plastyczne - Jaskulski Włodzimierz
 • Koło racjonalizacji i wynalazczości - Drzazga Stanisław
 • Koło fotograficzne - Pyszkowski Tadeusz
 • Koło łączności - Ustyniak Adam

 

Do koła krótkofalarskiego SP 7 ZJJ prowadzonego przez Adama Ustyniaka zapisali się:

 • Jeziorny Tomasz
 • Gołuchowska Małgorzata
 • Marchewka Tadeusz
 • Trojan Paweł
 • Mizera Mariusz
 • Wojtaszczyk Sylwester
 • Wojciechowski Michał
 • Paluch Karol
 • Sobczak Krzysztof
 • Perlikowski Sławomir
 • Mielczarek Dariusz
 • Mielczarek Arkadiusz

 

Do koła plastycznego i tenisa stołowego, prowadzonego przez mgr inż. Włodzimierza Jaskulskiego należeli:

 • Bednarek Arkadiusz
 • Chudy Paweł
 • Skupień Bogdan
 • Sztuka Tomasz
 • Światowski Mariusz
 • Ustyniak Agnieszka
 • Troczka Maciej
 • Trzeciak Piotr
 • Wyrębak Mariusz
 • Zajączkowska Anna
 • Zajączkowski Grzegorz
 • Gładysz Roman
 • Więckowski Maciej
 • Czajkowski Piotr
 • Nowak Andrzej

 

Do koła żywego słowa prowadzonego przez Janinę Pawlaczyk uczęszczali:

 • Jaskuła Ewelina
 • Szczepańska Iwona
 • Kubicka Joanna
 • Strzelczyk Agnieszka
 • Kania Iwona
 • Kamińska Katarzyna
 • Musiał Sylwia
 • Marciniak Izabela
 • Ramuś Agnieszka
 • Kubalczyk Monika
 • Szafulska Katarzyna
 • Bednarek Bogumiła
 • Żuberek Marlena
 • Rachwalska Aleksandra
 • Antosik Honorata
 • Jasicki Krzysztof
 • Fabisz Krzysztof
 • Czapla Adam
 • Mikołajczyk Janusz
 • Gonera Krzysztof

 

Interesujący się ortografią mogli realizować się na kursie ortograficznym prowadzonym przez Ireną Wawrzyniak. Oto wykaz uczestników tych zajęć:

 • Bąk Andrzej
 • Bednarek Bogumiła
 • Bielawski Krzysztof
 • Drab Tomasz
 • Golańska Małgorzata
 • Kamińska Katarzyna
 • Majchrowski Tomasz
 • Mencfel Tomasz
 • Musiał Sylwia
 • Pilarska Beata
 • Skoczylas Daniel
 • S / g Maciej???
 • Szczeciński Roman
 • Sztyglic Adam
 • Ziomek Rafał

 

Na kurs wyrównawczy z języka polskiego prowadzony przez Wiesława Gortata zapisali się:

 • Brzęczek Marek
 • Cichosz Tomasz
 • Ciupa Wojciech
 • Chudecki Adam
 • Cop Jarosław
 • Galiński Dariusz
 • Głuszyński Zbigniew
 • Golański Grzegorz
 • Gonera Krzysztof
 • Jasiński Daniel
 • Kapiczyński Daniel
 • Kałwak Andrzej
 • Knaga Marcin
 • Kupski Marcin
 • Lisik Rafał
 • Marciniak Zbigniew
 • Muszalski Daniel
 • Napieraj Jacek
 • Nawrocki Przemysław
 • Pietrzak Marek
 • Spychała Cezary
 • Szewczyk Adam
 • Świt Artur
 • Walczak Jacek
 • Wojtyczka Tomasz
 • Zakręta Janusz

 

Uczestnikami koła poetyckiego kierowanego przez Krystynę Siwik byli:

 • Jasicki Krzysztof
 • Kapica Teodor
 • Stempień Józef
 • Chęciński Dariusz
 • Sójka Florian
 • Jarząb Emil
 • Siwik Jarosław
 • Gagatek Krzysztof
 • Janus Jarosław
 • Kuś Jacek
 • Kucharski Piotr

 

Na posiedzeniu ustalono również wysokość składki na Komitet Rodzicielski , która wynosić będzie 20 000 złotych od osoby.

Komitet Rodzicielski działał w tym roku szkolnym w następującym składzie:

 • Bednarek Zbigniew – przewodniczący
 • Muszalska Alicja – zastępca
 • Kaja Krystyna – zastępca
 • Chudecka M. – skarbnik
 • Jakiel Danuta – sekretarz

Członkowie Komitetu zaplanowali następujące wpływy i wydatki, będących w ich dyspozycji, pieniędzy:

I - Przychody:

                      - wpłaty rodziców                                             18.700.000 złotych

                       - wpłaty Samorządu Uczniowskiego                     500.000 złotych

                       - wpłaty internatu                                                1.000.000 złotych

                       - inne wpłaty                                                       2.500.000 złotych

                                                                     Razem                22.700.000 złotych

II – Rozchody:

                       - pomoce szkolne                                                4.000.000 złotych

                       - pomoc materialna dla młodzieży                     2.000.000 złotych

                       - dożywianie                                                      2.200.000 złotych

                       - koszty imprez                                                   3.500.000 złotych

                       - nagrody                                                             3.900.000 złotych

                       - wycieczki                                                           2.000.000 złotych

                       - wydatki administracyjne                                   1.700.000 złotych

                       - wydatki internatu                                               2.900.000 złotych

                       - wydatki S.U.                                                        600.000 złotych

                       - inne wydatki                                                     2.546.590 złotych

                                                                     Razem                 25.946.590 złotych

 

W pierwszym półroczu z miejscowej wypożyczalni skorzystało 3661 czytelników , a z czytelni 749 osób. Łącznie wypożyczono 4291 woluminów , w tym 1110 książek popularnonaukowych. Wypożyczono w tym okresie 85 filmów , 7 kaset i 1 teczkę tematyczną. Od września do grudnia 1990 roku zakupiono dla biblioteki książki na sumę 3 882 480 złotych.

Dnia 27 maja 1991 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce, pracę społeczne i inne formy aktywnej działalności następujących uczniów:

1. Fabisz Janusz - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną oraz wpis do świadectwa za wyróżnienie w rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej w roku szkolnym 1989/90

2. Fuks D. - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88 i 1989/90

3. Gagatek K. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w roku szkolnym 1989/90

4. Gładysz R. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88

5. Jasicki K. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca drużynowo w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w roku szkolnym 1987/88

6. Kapica T. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w XI Szachowych Mistrzostwach Szkoły w roku szkolnym 1987/88

7. Lis T. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w roku szkolnym 1989/90

8. Mroczkowski J. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88

9. Szymoniak R. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1986/87 oraz II miejsce drużynowo w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w roku szkolnym 1987/88

10. Zakręta R. - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca drużynowo w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w roku szkolnym 1987/88

11. Smolarz A. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce

12. Malańczuk K. - kl. III tpz - za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i klasy

13. Kosmenda M. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu klasowego

14. Kubiaczyk R. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracy społecznej

15. Brodna D. - kl. IIIab 1 - za dobre wyniki w nauce i wzorową pracę w samorządzie klasowym

16. Roszkowska A. - kl. IIIab 1 - za dobre wyniki w nauce i pracę w samorządzie klasowym

17. Podgórska A. - kl. III ab 2 - za dobre wyniki w nauce

18. Ratajczyk J. - kl. III ab 2 - za wzorowe pełnienie obowiązków gospodarza klasy

19. Urbanek B. - kl. III op - za wzorowe pełnienie obowiązków gospodarza klasy

20. Zadworna R. - kl. III op - za dobre wyniki w nauce

21. Leszczyński K. - kl. III sc - za dobre wyniki w nauce

22. Dudek A. - kl. III sc - za dobre wyniki w nauce

23. Brożyna J. - kl. III sc - za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w samorządzie słuchaczy

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 1991 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce i pracy społecznej oraz za inne osiągnięcia następujących uczniów:

1. Polak Damian - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną

2. Pietrzyk Fabian - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce

3. Jędrysiak Jarosław - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną

4. Grobelny Zbigniew – kl .III mk - za aktywność w pracy społecznej

5. Marciniak Piotr - kl. III mr - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w wojewódzkich zawodach w Konkursie Wiedzy o BHP

6. Walasik Waldemar - kl. III mr - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w wojewódzkich zawodach w Konkursie Wiedzy o BHP

7. Fidelak Tomasz - kl. III mr - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w wojewódzkich zawodach w Konkursie Wiedzy o BHP

8. Janik Roman - kl. III mr - za bardzo dobre wyniki w nauce

9. Szydło Tomasz - kl. III mt - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca zespołowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku szkolnym 1988/89 ,

1989/90 i 1990/91.

10. Kula Piotr - kl. III mt - za zajęcie IV miejsca zespołowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej w roku szkolnym 1990/91

11. Podyma Paweł – kl. III mt - za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1990/91

Również dnia 17 czerwca Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za szczególne osiągnięcia następujących uczniów:

1. Żyjewski Marcin - kl. I tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę

2. Boruń Radosław - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce i aktywność społeczną

3. Kostrzewa Jacek - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce

4. Kuszaj Marcin - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce

5. Szataniak Paweł - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

6. Szydło Rafał - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

7. Chojaczyk Krzysztof - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

8. Spychała Cezary - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce

9. Lisik Rafał - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce

10. Jasiński - kl. III tos - wpis do świadectwa za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

11. Marciniak - kl. III tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

12. Stasiak Marek - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce

13. Skupiński Jacek - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

14. Czajkowski Piotr - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce

15. Żuraw - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej oraz I miejsca w piłce ręcznej

16. Buchała Tomasz - kl. IV tos - wpis do świadectwa za osiągnięcia sportowe

17. Jurkowski Krzysztof - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce , wzorową frekwencję oraz pracę społeczną

18. Betka Robert - kl. II tpz - za pracę społeczną

19. Pajewski Jacek - kl. II tpz - za pracę społeczną

20. Zięba Janusz - kl. I oos - za dobre wyniki w nauce

21. Ostrycharz Jacek - kl. II oos - za dobre wyniki w nauce

22. Ceglarek Roman - kl. II oos - za dobre wyniki w nauce

23. Kłak Jan - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce

24. Buczak Paweł ---spr.nazw. --kl. I mm - za dobre wyniki w nauce

25. Duszyński Marcin - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce i wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych

26. Kotlarek Waldemar - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce i wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych

27. Zwiech Aneta - kl. I oos/m - za dobre wyniki w nauce

28. Zaremba Mariusz - kl. I oos/m - za dobre wyniki w nauce

29. Sularz G. - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce

30. Makarowski A. –kl II lz - za dobre wyniki w nauce

31. Juszczak E. - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce

32. Giec D. - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce

33. Marciniak M. - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce

34. Rachwalska A. - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za reprezentowanie szkoły na konkursach recytatorskich

35. Lichosik R. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

36. Świerczyński M. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

37. Sobczak A. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

38. Pietrus A. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

39. Guzina M. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

40. Łukmin M. - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie IV miejsca w Finale Wojewódzkim Konkursu „Poznajemy i stosujemy przepisy BHP”

41. Grajek T. - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce

42. Drab G. - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną

43. Skoczylas K. - kl. II ms - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

44. Śpiewanek P. - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce

45. Kalemba R. - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce

46. Czapla A. - kl. II mk - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za udział w konkursach recytatorskich

47. Kędzia W. - kl.II mk - za bardzo dobre wyników nauce

48. Adamek B. - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce

49. Mikołajczyk J. - kl. II mk - wpis do świadectwa za udział w konkursach recytatorskich

Na koniec roku szkolnego z ogólnej liczby 670 uczniów promowanych było 647 osób. Frekwencja wynosiła 91,13 % zaś średnia szkoły 3,328.

W Średnim Studium Zawodowym sklasyfikowanych zostało 217 uczniów , promocje uzyskało 176 osób. Średnia dla tego typu szkoły wynosiła 3,35.

Sportowcy szkoły uzyskali w tym roku szkolnym bardzo dobre rezultaty:

- I miejsce w 1990 w II Wieluńskiej Olimpiadzie Sportowej w biegu sztafetowym 10x400 m.

- I miejsce w 1990 w II Wieluńskiej Olimpiadzie Sportowej – na zawody strefowe Makroregionu Centralnego we Włocławku zakwalifikowali się Mączka Jacek i Kapral Andrzej w biegu na 6000 m.

- I miejsce w biegach ulicznych z okazji 72 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Wieluń.

- I miejsce w finałach XVII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. Indywidualnie I m. w biegu na 1500 m zajęła Ewa Lisik, II m. zajęli Płóciennik Waldemar na 2000 m, II m. Marchewka Robert na 3000 m.

– I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadpodstawowych woj. sieradzkiego.

            Oto wyniki reprezentacji:

            ZSZ Nr 2Wieluń – ZSZ Nr 1 Poddębice      4:2

            ZSZ Nr 2Wieluń – ZSZ Nr 1 Zd-Wola         2:0

            LO Sieradz - ZSZ Nr 2Wieluń                      0:5

            Tabela końcowa:

            1 m ZSZ Nr 2 Wieluń            6:0 11:2

            2 m ZSZ Nr1 Zd-Wola          4:2 6:4

            3 m ZS Poddębice                 2:4 6:9

            4 m. LO Sieradz                     0:6 3:1

            Szkołę reprezentowali:

Pacholik Tomasz, Żuraw Dariusz, Wyrębak Mariusz, Jurczyk Paweł, Szydło Tomasz, Fidelak Tomasz, Lichosik Robert, Świerczyński Mariusz, Duszyński Arkadiusz, Sobczak Arkadiusz, Cielas Mariusz oraz Fertała Robert, Ziomek Paweł, Mikołajczyk Paweł, Stochniałek    

- I miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.

- IV miejsce w województwie w piłce koszykowej.

W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

casino10top.com
f t g