• .

 • .

 • .

 • .

 

          Od 1 września 1992 roku stanowiska dyrektora szkoły obejmuje Mieczysław Majcher. Funkcję tę obejmuje po Jerzym Kossakowskim.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczący w niej nauczyciele zapoznani zostali przez dyrektora z zadaniami jakie muszą być zrealizowane w nowym roku szkolnym. Dokonano przydziału dodatkowych czynności. Szczególnie gorąco dyrektor Majcher powitał nowozatrudnionych nauczycieli oraz wyraził nadzieję na dobrą współpracę z całym gronem pedagogicznym.

Od 1 września 1992 roku zatrudniono:

 • Kaczmarek Jerzy - praktyczna nauka zawodu
 • Pawlak Zygmunt - praktyczna nauka zawodu
 • Kaja Robert - wychowanie fizyczne
 • Jarosz Marzenna - geografia, ochrona środowiska
 • Milwicz Jan - przedmioty zawodowe

W tym roku szkolnym zatrudniono także:

Od dnia 1 września 1992 roku rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w niepełnym wymiarze godzin Kuśmierczyk Janusz. Pracował do dnia 31 sierpnia 1995 roku.

Dnia 1 września 1992 roku podjęła pracę w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela Nieroda Halina. Zatrudniona była do dnia 31 sierpnia 1993 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela zatrudniona była Pawelec Helena. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1994 roku.

W charakterze sprzątaczki rozpoczęła pracę Płuciennik Mariola. Zatrudniona była od 1 marca do 30 listopada 1993 roku.

Od 21 września 1992 roku do 30 listopada 1993 roku w charakterze robotnika do prac lekkich zatrudniony był Wodowski Andrzej.

Od 1 września 1992 roku stanowiska dyrektora szkoły obejmuje Mieczysław Majcher. Funkcję tę obejmuje po Jerzym Kossakowskim.

 

 Dyrektor szkoły Mieczysław Majcher

 

Od 1 września 1992 roku funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje Jerzy Kaczmarek.

 

Kierownik warsztatów szkolnych Jerzy Kaczmarek

 

 Od dnia 1 września 1992 roku zastępcą kierownika warsztatów szkolnych zostaje Ireneusz Cembik.

 

 

 Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Ireneusz Cembik

 

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Mieczysław Majcher – dyrektor szkoły
 • Stefania Wojtasik – zastępca dyrektora szkoły
 • Zygmunt Borucki – zastępca dyrektora szkoły
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Jerzy Kaczmarek – kierownik warsztatów szkolnych
 • Danuta Muzyka – kierowniczka internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierowniczka świetlicy szkolnej

 

W pierwszym semestrze sklasyfikowano 914 uczniów. Bez ocen niedostatecznych jest 623 uczniów co stanowi 68%. Poprawiła się frekwencja i wyniosła w pierwszym półroczu 94,17%. Z zachowania wystawiono 34 oceny wzorowe , 253 bardzo dobre , 461 oceny dobre oraz 134 nieodpowiednie i 32 naganne.

Najlepszym uczniem został Żyjewski z klasy III tos - 4,7. Najlepszy wynik średniego studium w tym okresie uzyskała Alina Frejusz z klasy II ab.

Biblioteka szkolna posiada w swych zbiorach 19 522 pozycje wartości 19 600 000 złotych.

Warsztaty szkolne zmniejszyły deficyt o 43 000 000 złotych z planowanego na 300 000 000 złotych.

 

W tym roku szkolnym Rada Rodziców / dawniej Komitet Rodzicielski / rozpoczęła pracę w składzie:

 • Bednarek Zbigniew – przewodniczący
 • Alicja Muszalska – zastępca przewodniczącego
 • Tadeusz Knaga – zastępca
 • M. Chudecka – skarbnik

 

Dnia 7 października dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców. Po głosowaniu, w jej skład weszli:

 • Barbara Troczka – przewodnicząca
 • Tadeusz Knaga – zastępca
 • Alicja Muszalska – zastępca
 • M. Chudecka – skarbnik

 

Ustępująca Rada poinformowała, iż na jej koncie do wykorzystania pozostało 51.043.600 złotych. Członkami Rady byli w tym czasie: p. Cichoń, p. Kubiaczyk, p. Sygulska, p. Gadomski, p. Sztuka, p. Anisimo i p. Mielczarek.

Osoba prowadząca księgowość Rady Rodziców otrzymała wynagrodzenie w wysokości 350.000 złotych netto.

 

Z pieniędzy Rady Rodziców odnowiony został gabinet dyrektora szkoły oraz dofinansowano Święto Edukacji Narodowej. Na ten cel przeznaczono 1.000.000 złotych. Stan konta na koniec roku szkolnego wynosił 178.821.400 złotych. Podjęto decyzję o przekazaniu 40.000.000 złotych na remont Sali gimnastycznej oraz 30.000.000 złotych na wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Przypomniano również, że do szkoły uczęszcza 1 sierota oraz 65 półsierot, których należy otoczyć odpowiednią opieką.

 Studniówka

 

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1993 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Świtalski Krzysztof - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce
 • Juszczak Edyta - kl. IV lz - za pracę społeczną
 • Pagacz Anna - kl. IV lz - za pracę społeczną
 • Ostrowska Bogumiła - kl. IV lz - za pracę społeczną
 • Jurkowski Krzysztof - kl. III tpz - za wzorowe zachowanie , dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Borecki Dariusz - kl. III tpz - za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce
 • Szydło Mariusz - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Swędrak Tomasz - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Wojtczak Paweł - kl. III tpz - za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce
 • Zimny Lech - kl. III tpz - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną
 • Jeziorny Tomasz - kl. III tpz - za wzorową pracę w kole krótkofalarskim
 • Skrzydlewski Robert – kl. III tpz - za pracę społeczną na terenie internatu
 • Lisik Rafał - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Chudecki Adam - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Cichosz Tomasz - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Marciniak Zbigniew - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Jasiński Daniel - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Zakręta Janusz - kl. V tos - za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce

 

Rada Pedagogiczna dnia 17 czerwca 1993 roku podjęła decyzję o nagrodzeniu za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną oraz inne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Piechota Renata - kl. I b lz - za dobre wyniki w nauce
 • Sołtysiak Ewa - kl. I b lz - za dobre wyniki w nauce
 • Jurczyk Cezary - kl. I b lz - za godną naśladowania kulturę osobistą oraz pracę społeczną na terenie internatu
 • Wypych - kl. I c lz - za godną postawę ucznia
 • Witkowski Adam - kl. I d lz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Gruchot Rafał - kl. I d lz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Chałupka Szymon - kl. I d lz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Kucharczyk Robert - kl. II a lz - za wzorowe zachowanie
 • Rawski Andrzej - kl. II c lz - za dobre wyniki w nauce
 • Bielawski Krzysztof - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Sularz Grzegorz - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Szpikowski Grzegorz - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Perdaszek Jacek - kl. I a mk - za wzorową postawę
 • Stasiak Mirosław - kl. I b ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Wiśniewski - kl. I b ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Tabaczyk - kl. I b ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Trała Paweł - kl. I tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Ciura Paweł - kl. I tos - za osiągnięte wyniki w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Łacina Damian - kl. I tos - za udział w Finale Centralnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Wierzbicki Paweł - kl. I tos - za osiągnięcia sportowe
 • Irasiak Mariusz - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kaczmarek Rafał - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Zieliński Marek - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Żyjewski Marcin - kl. III tos - za bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia tego ucznia to: 5,14 !
 • Musiał Paweł - kl. III tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Otręba Adam - kl. III tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kuszaj Marcin - kl. IV tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Poraszka Andrzej - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Walasik Waldemar - kl. II tpz - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną
 • Gadomski Robert - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce i wielkie zaangażowanie w pracy samorządu szkolnego
 • Janas Krzysztof - kl. I śl - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Woś Włodzimierz - kl. I śl - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Wątroba Dariusz - kl. II śl - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Urzdrzychowski Jacek – kl .II śl - za dobre wyniki w nauce
 • Góralczyk Adam - kl. II a mm - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Gajda Piotr - kl. II a mm - za wzorową frekwencję i wzorowe zachowanie

 

         W tym roku szkolnym zostało sklasyfikowanych 907 uczniów. Bez ocen niedostatecznych jest 861 osób. Frekwencja wynosiła 90,42 %. Jeżeli chodzi o oceny ze sprawowania to wzorowe otrzymało 68 uczniów, bardzo dobre - 267 osób, dobre - 440 osób, a nieodpowiednie 106 uczniów i naganne 18 uczniów. Odpad w tym roku szkolnym wynosił 24, a odsiew - 46 osób. Sprawność szkoły wynosi 93,87 %.

 

Najlepszymi uczniami byli:

 • Żyjewski Marcin - kl. III tos - 5,14
 • Aleksanderek Robert - kl. III mk - 5,00
 • Wątroba Damian - kl. II śl. - 4,55
 • Janus Krzysztof - kl. I śl - 4,50
 • Irasiak Mariusz - kl. II tos - 4,46
 • Drewicz Waldemar - kl. III tok - 4,40
 • Trała Paweł - kl. I tos - 4,36
 • Rawski Andrzej - kl. II c lz - 4,33
 • Radziszewski Arkadiusz - kl.III tok - 4,30
 • Zięba Janusz - kl. III oos - 4,30
 • Śpiewanek Robert - kl. III mk - 4,30
 • Grajek Tomasz - kl. III ms - 4,30

 

Najlepsi ze Średniego Studium Zawodowego to:

 • Lipieta Agnieszka - kl. III op - 4,82
 • Lis Wioleta - kl. I op - 4,38
 • Szynczewska Aneta - kl. III op - 4,37
 • Jędrysiak Agnieszka - kl. I ab - 4,25
 • Mosiala Iwona - kl. I ab - 4,25 ?
 • Bednarek Romana - kl. II op - 4,25
 • Soforek Iwona - kl. II op - 4,25

 

Tematem posiedzenia Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego Zaocznego z dnia 22 kwietnia 1993 roku była klasyfikacja końcowa klas trzecich za rok szkolny 1992/93 .

Klasa III op, której wychowawczynią była Zofia Krajewska uzyskała średnią ocenę 3,26. Frekwencja dla klasy za VI semestr wyniosła 76,9 %.

Najlepszymi uczniami byli:

 • Lipieta Agnieszka
 • Szynczewska Aneta
 • Ciura Agnieszka.

Wymienione słuchaczki zostały wytypowane do nagrody.

 

Wychowawczynią klasy III ab była Maria Wardęga. Frekwencja za VI semestr wynosiła 82,8 %. Najlepsze oceny uzyskali:

 • Janczak Marzena
 • Foryś Edyta.

Do nagrody wytypowana została Marzena Janczak.

 

Wychowawcą klasy III Sc był Feliks Żak. Najlepszą ocenę w tej klasie uzyskał Dariusz Pluta – 4,0 i tego słuchacza wytypowano do nagrody.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego Zaocznego dokonano klasyfikacji słuchaczy klas pierwszych i drugich.

Wychowawcą klasy I ab był Stanisław Hałaczkiewicz. Średnia ocena klasy wyniosła 3,29. Za dobre oceny w nauce wyróżniono listami gratulacyjnymi następujące osoby:

 • Jędrysiak Agnieszka
 • Mosiak Iwona
 • Konieczna Anna
 • Golec Renata

 

Wychowawczynią klasy II ab była Barbara Raducka. Średnia klasy to 3,06. Wyróżniono listem gratulacyjnym Alinę Frejusz. Jej średnia ocen wyniosła 4,00.

Średnia dla klasy I a wyniosła 3,2. Wychowawczynią tej grupy była Zofia Okwiecińska. Listem gratulacyjnym za wyniki w nauce wyróżniono Sobańtkę Beatę. Jej średnia ocen wyniosła 4,00.

 

Wychowawczynią klasy II o była Stefania Wojtasik. Średnia ocena klasy wyniosła 3,36. Frekwencja za semestr – 87,4 %.

 

Klasa I op uzyskała średnią ocenę 3,2. Wychowawczynią klasy była Grażyna Urbanowicz. Za osiągnięcia w nauce wyróżniono listami gratulacyjnymi następujące osoby:

 • Lis Wioleta
 • Grobelna Aneta
 • Mordal Honorata
 • Sułkowska Aneta

 

Wychowawcą klasy II op był Adam Jakubczyk. Średnia klasy wyniosła 3,2. Za osiągnięcia w nauce listami gratulacyjnymi wyróżniono następujące osoby:

 • Bednarek Romana
 • Soforek Iwona

 

Klasą I om opiekował się Wiktor Sampoliński. Średnia ocen tej klasy wyniosła 2,78.

 

Matura

 

Obrona pracy dyplomowej. Klasa V TOS wych. D. Kowalczyk

 

Dużymi osiągnięciami mogą pochwalić się uczestnicy olimpiad i turniejów. W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki dwie prace zostały zakwalifikowane do szczebla centralnego, a w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości drużyna szkoły zajęła VII miejsce w kraju.

 

Na koniec tego roku szkolnego zasoby biblioteki przedstawiały się następująco:

 • 19 627 woluminów
 • 90 filmów dydaktycznych
 • 85 taśm magnetofonowych
 • 52 płyty gramofonowe
 • 11 kaset video
 • 6 kompletów przeźroczy

 

W tym roku szkolnym biblioteka dokonała zakupu 259 pozycji na sumę 6.943.000 złotych. Oprócz tego zakupiono 11 kaset

video na sumę 1.800.000 złotych.

 

W roku 1992 średnie roczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 35.220.000 złotych, a w roku 1993 wynosiło 47.940.000 złotych.

Warsztaty szkolne z założonego planu za 10 miesięcy / wrzesień - czerwiec / wynoszącego 672.000.000 złotych wykonały na kwotę 698.000.000 złotych co stanowi 104 %.

Opiekunem SKS Mechanik został mgr Robert Kaja rozpoczynający pracę w szkole, a na emeryturę odchodzi mgr Henryk Bogus.

 

Sportowcy szkoły osiągnęli wiele sukcesów:

 • I m. w 1992 w woj. biegach przełajowych.
 • I miejsce w drużynowych Mistrzostwach SZS szkół ponadpodstawowych woj. sieradzkiego:

- 14.30 m osiąga Paweł Wierzbicki w pchnięciu kulą.

- 6.02 m osiąga Mariusz Zawada w skoku w dal.

 • I miejsce w województwie ręczna w WIMS.
 • III miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.
 • I miejsce w województwie biegi przełajowe

 

W plebiscycie na najlepszych sportowców zwycięzcami okazali się:

 • Ewa Lisik
 • Wierzbicki Paweł
 • Kuś Michał

 

W innych dyscyplinach również odnosiliśmy sukcesy:

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki II miejsce w finale centralnym.

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości IX miejsce w finale centralnym.

- W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym udział w finale okręgowym.

- W konkursie „Poznajemy i stosujemy przepisy bhp” II miejsce w finale wojewódzkim.

 

Klasa I a LZ z wychowawcą Robertem Kają.

 

casino10top.com
f t g