• .

 • .

 • .

 • .

 

          Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 31 sierpnia 1993 roku. Od dnia 1 września tego roku funkcję zastępcy kierownika warsztatów obejmuje Leon Wróbel. Nastąpiła również zmiana na stanowisku technika BHP. Od tego roku pełnił ją będzie Wawrzyniak Wiesław. Nową nauczycielką języka polskiego będzie Piskuła Agata, a nauczycielem praktycznej nauki zawodu Tomczak Zdzisław.

 

 Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Leon Wróbel

 

 

Zatrudnieni od 1.09.1993 r.

 • Piskuła Agata - język polski
 • ks. Reczek Jacek - religia
 • ks. Banasiak Grzegorz - religia

 

Od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia 1994 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki zatrudniona była Zając Stanisława.

Zalecono przeprowadzenie następujących olimpiad i konkursów:

 • Konkurs wiedzy ekologicznej - Jarosz Marzena
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Wiedzy Współczesnej - Raducka Barbara
 • Olimpiada fizyczna - Szymanowska Janina
 • Ogólnopolski konkurs recytatorski - Pawlaczyk Janina
 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki - Drzazga Stanisław
 • Konkurs BHP - Pielucha Henryk
 • Olimpiada wiedzy technicznej - Sampoliński Wiktor
 • Turniej Wiedzy o Wynalazczości - Kamiński Włodzimierz
 • Mała Olimpiada Matematyczna - Cieślak Beata

W tym roku szkolnym nie będzie płatnych kół zainteresowań.

Zaproponowano Żyjewskiego Marcina do przyznania stypendium ministra.

Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o dodatkowych czynnościach nauczycieli:

 • Jaskulski Włodzimierz - organizacja małej olimpiady wiedzy technicznej
 • Kowalska Wanda - klub młodzieżowy
 • Pyszkowski Tadeusz - koło fotograficzne i obsługa imprez
 • Jarosz Marzena - szkolne koło PTTK
 • Wieczorek Jerzy - pracownia elektrorechniczna
 • Kamiński Włodzimierz - turniej wiedzy o wynalazczości
 • Błaszczyk Roman - opiekun samorządu Średniego Studium Zawodowego
 • Gortat Wiesław - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Wardęga Maria - sekretarz Średniego Studium Zawodowego
 • Siorek M. - skromny konkurs „mówimy swobodnie po angielsku”
 • Milwicz Jan - graficzna redakcja ogłoszeń szkolnych

W tym roku zostali zatrudnieni dwaj księża: Reczek Jacek z parafii Bożego Ciała i ksiądz Banasiak Grzegorz z parafii w Krzyworzece.

Dnia 27 października 1993 roku zostali mianowani następujący nauczyciele:

 • Błaszczyk Roman
 • Cieślak Beata
 • Kamiński Włodzimierz
 • Zawierta Tadeusz
 • Dura Zdzisław
 • Gancarek Jerzy
 • Maryniak Józef
 • Wójciak Bożena
 • Kaczmarek Jerzy

Dnia 7 września 1993 roku na zebraniu Rady Rodziców dyrektor szkoły poinformował, że na koncie szkoły znajduje się około 20.000.000 złotych. Zadłużenie szkoły za centralne ogrzewanie wynosi 75.000.000 złotych plus 20.000.000 złotych odsetek. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od należnych odsetek pod warunkiem uregulowania należności do 20 września na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu. Składki uczniów pozostaną na tym samym poziomie, a więc 50.000 złotych miesięcznie od uczniów i 100.000 złotych od uczących się zaocznie. W tym roku kuratorium przyznało naszej szkole 170.000.000 złotych. Remont sali gimnastycznej wyniósł 100.000.000 złotych według przewidywanych pierwotnie 70.000.000 złotych. Burmistrz miasta obiecał na ten cel 30.000.000 złotych, a przekazał połowę tej kwoty. Na spotkaniu tym ustalono , że kadencja Rady Rodziców będzie trwała 3 lata, a składała się będzie z 11 członków i przewodniczącego.

 

W okresie sprawozdawczym ze składek wykonano następujące inwestycje:

 • urządzenie pracowni elektrotechnicznej
 • zakupiono 9 komputerów
 • wymieniono ławki, wykładzinę, płytki w pracowni chemicznej
 • wymieniono parkiet w Sali gimnastycznej

Na wymianę ławek i krzeseł szkoła otrzymała z ministerstwa 65.000.000 złotych.

 

Rada Rodziców zwolniła z opłat 48 uczniów. Ustalono także wysokość zapomóg - dla sierot wynosi ona 500.000 złotych, a dla półsierot 300.000 złotych. Przeznaczono również kwotę 5.300.000 złotych dla orkiestry / zespołu / na studniówkę.

Przewodniczącą Rady Rodziców jest Barbara Troczka, a sekretarzem Elżbieta Rojek.

Na rok 1993/94 finanse R.R. przedstawiają się następująco:

I – Pozostałość z roku 1992/9 - 34.970.600 złotych

II – Przychody:

 • wpłaty rodziców i słuchaczy - 679.800.000 złotych
 • wpłaty z internatu - 39.003.000 złotych
 • wpłaty S.U. - 870.000 złotych
 • wpłaty z imprez - 1.952.000 złotych
 • wpłaty za kursy - 97.354.000 złotych
 • inne wpłaty - 180.301.800 złotych

Razem - 999.280.800 złotych

III – Rozchody:

 • pomoce szkolne - 288.608.600 złotych
 • naprawy, modernizacje - 322.825.800 złotych
 • en.el., c.o., woda, gaz - 29.027.100 złotych
 • materiały biurowe, środki czyszczące - 28.156.900 złotych
 • pomoc dzieciom - 21.937.000 złotych
 • dożywianie - 13.794.100 złotych
 • koszty imprez - 8.376.400 złotych
 • nagrody - 11.858.300 złotych
 • wycieczki - 12.815.500 złotych
 • wydatki administracyjne - 7.930.800 złotych
 • kursy - 85.522.000 złotych
 • inne wydatki - 115.133.100 złotych
 • wydatki internatu - 39.502.500 złotych
 • pobrane prowizje - 5.357.900 złotych

Razem - 990.846.000 złotych

 

 

 Spotkanie pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

W pierwszym półroczu najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 • Żyjewski Marcin - kl. IV tos - 5,05
 • Wątroba Damian - kl. III śl - 4,60
 • Kuszaj Marcin - kl. V tos - 4,60

 

W Średnim Studium Zawodowym najlepszymi byli:

 • Bęben Lidia - kl. I op - 4,60
 • Frejusz Alina - kl.III ab - 4,50
 • Bednarek Romana - kl. III op - 4,375
 • Jędrysiak Agnieszka - kl. II ab - 4,37

 

Kierownictwo warsztatów szkolnych przedstawiło wyniki działalności produkcyjno - usługowej w roku kalendarzowym 1993. Przy planowanym obrocie 900.000.000 złotych warsztaty uzyskały wartość 1.074.000.000 złotych co stanowi 119,35 %. Na powyższą sumę składały się takie pozycje jak:

 • materiały do produkcji i usług - 245 000 000 złotych
 • koszty pośrednie                     - 189 000 000 złotych
 • narzuty ZUS                           - 225 000 000 złotych

 

Dużo pracy włożyli nauczyciele nad przygotowaniem uczniów do konkursów i olimpiad.

Przeprowadzono między innymi:

 • Wielki Konkurs Ortograficzny
 • Konkurs matematyczny „ przez rozrywkę do wiedzy”
 • Konkurs polonistyczny „z mitologią za pan brat”
 • Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Eliminacje szkolne Olimpiady Historycznej
 • Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

Uzyskane rezultaty to:

 • udział trzech uczniów Olimpiady Wiedzy Technicznej w etapie okręgowym
 • trzech uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Również sportowcy szkoły uzyskali doskonałe wyniki.

Oto osiągnięcia:

 • IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa w lekkiej atletyce / rzut/
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych
 • III miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej
 • II miejsce w Polsce w pchnięciu kulą uzyskane przez Wierzbickiego Pawła z kl II TOS

 

Za szczególne osiągnięcia, na odbytym w dniu 2 marca 1994 roku posiedzeniu, Rada Kierownicza postanowiła wystąpić z wnioskami o nagrodzenie następujących nauczycieli:

 • Armanowski Andrzej - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Borucki Zygmunt - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Czajkowski Andrzej - Złoty Krzyż Zasługi
 • Grajoszek Jerzy - Złoty Krzyż Zasługi
 • Kaczmarek Jerzy - Złoty Krzyż Zasługi
 • Kowalska Wanda - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Kuśmierczyk Halina - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Sicińska - Nowak Urszula - Złoty Krzyż Zasługi
 • Stasiak Kazimierz - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Wiktorek Zofia - Złoty Krzyż Zasługi
 • Krajewska Zofia - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 1994 roku postanowiono nagrodzić następujących uczniów:

 • Kostrzewa J. - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kuszaj M. - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Janus M. - kl. V tos - wpis do świadectwa za udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej
 • Walasik W. - kl. III tpz - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Gadomski R. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Sularz G. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Szpikowski G. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Łuczak R. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Bielawski K. - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Bąk A. - kl. IV lz - za pracę w samorządzie klasowym

 

Dnia 28 kwietnia 1994 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego dokonano klasyfikacji końcowej klas trzecich.

Z klasy III ab , której wychowawczynią była Barbara Raducka , do nagrody wytypowano następujące osoby:

 • Alinę Frejusz – za dobre wyniki w nauce
 • Agnieszkę Cieślak – za pracę w samorządzie klasowym i dobre wyniki w nauce
 • Beatę Gradzik – za dobre wyniki w nauce

Z klasy III op, której wychowawczynią była Stanisława Leszczyńska do nagrody wytypowano następujące osoby:

 • Anetę Jędrysiak – za dobre wyniki w nauce i pracę w Radzie Samorządu Słuchaczy
 • Jolantę Opielę – za dobre wyniki w nauce i pracę w Radzie Samorządu Słuchaczy
 • Romanę Majchrowską – za dobre wyniki w nauce

Z klasy III o , której wychowawczynią była Stefania Wojtasik, do nagrody wytypowano:

 • Dorotę Kropacz – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Krystynę Łukomską – za dobre wyniki w nauce
 • Aldonę Maruszewską – za dobre wyniki w nauce
 • Adrianę Krzyżanowską – za pracę w Radzie Samorządu Słuchaczy, gdzie przez dwa lata sprawowała funkcję przewodniczącej.

 

 

 Matura

 

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 1994 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić szczególnie wyróżniających się uczniów:

 • Olczyk G. - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Jasnowski P. - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Wątroba D. - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką kulturę osobistą
 • Urzdrzychowski J. - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Szymański D. - kl. III a mm - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Gajda P. - kl. III a mm - za wzorową frekwencję
 • Bator P. - kl. III b mm - za dobre wyniki w nauce

 

Dnia 16 czerwca 1994 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyr Borucki poinformował zebranych, że ze względu na brak pieniędzy nie będą przyznawane uczniom nagrody książkowe lecz listy pochwalne. Oto typowane osoby:

 • Skoczylas Ryszard - kl. I tpz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Kalemba Roman - kl. II tpz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pomoc uczniom słabszym w nauce
 • Lach Jarosław - kl. I a lz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Chrzan Tomasz - kl. I b lz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kędzia Maciej - kl. I c lz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce oraz kulturę osobistą
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. I d lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Nowicki Wojciech - kl. I d lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Stasiak Grzegorz - kl. I d lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
 • Woszczyk Andrzej – kl .I d lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
 • Howis Paweł - kl. I d lz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
 • Witkowski Adam - kl. II a lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Sołtysiak Ewa - kl. II b lz - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Olczyk Artur - kl. II c lz - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Komorowska Aneta - kl. III b lz - list pochwalny za wzorową frekwencję
 • Łuczak Agnieszka - kl. III b lz - list pochwalny za pracę społeczną na rzecz klasy
 • Marchewka Robert - kl. III d lz - list pochwalny za zaangażowanie w pracy oraz wzorowe zachowanie
 • Kędzia R. - kl. I tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bielicki J. - kl. I tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Marczak A. - kl. I tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Matuszewski P. - kl. I tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Hadrian T. - kl. I tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Stępień R. - kl. I tos - list pochwalny za wzorową frekwencję
 • Trała P. - kl. II tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kędzia K. - kl. II tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Irasiak M. - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Dwojak A. --spr.nazwisko - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Wysota M. - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Żyjewski M. - kl. IV tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce.Średnia 5,29 !
 • Otręba P. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Musiał P. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wynikiw nauce
 • Wiernik M. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Mieszkalski R. - kl. I mk - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Konstanty S. - kl. I ms - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Prukacz T. - kl. I ms - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Przydacz S. - kl. I ms - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Gładysz P. - kl. II mk - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Stasiak M. - kl. II ms - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Kiedroń R. - kl. II ms - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Netter P. --spr.nazwisko - kl. II ms - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Wiśniewski P. – kl .II ms - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Adamczyk A. - kl. I śl.sp - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Polak M. - kl. I śl. sp - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Perka P. - spr.nazw - kl. I śl sp - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Hurylski - kl. I śl.sp - list pochwalny za wzorową frekwencję
 • Perka H. - kl. I śl.sp - list pochwalny za wzorową frekwencję
 • Janas K. – kl .II śl.sp - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia 5,00 !
 • Woś W. - kl. II śl.sp - list pochwalny za bardzo dobra wyniki w nauce
 • Czarnecki P. - kl. II śl.sp - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Szuster K. - kl. II śl.sp - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Siwik D. - kl. II tok - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Ciemcioch D. - kl. II tok - list pochwalny za dobre wyniki w nauce

 

Pod koniec tego roku szkolnego w szkole było 930 uczniów. Promocję uzyskało bądź ukończyło szkołę 896 uczniów. Odsetek promowanych wynosi 96,31 a frekwencja 90,64%. Z zachowania uczniowie otrzymali 53 oceny wzorowe, 363 oceny bardzo dobre, 383 oceny dobre oraz 111 nieodpowiednich i 19 ocen nagannych.

Najlepszymi uczniami w nauce w tym roku szkolnym byli:

 • Żyjewski M. - kl. IV tos - 5,29
 • Janas Krzysztof - kl. II śl - 5,00
 • Woś Włodzimierz – kl .III śl - 4,90
 • Irasiak Mariusz – kl III tos - 4,62
 • Trała Paweł - kl. II tos - 4,57
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. I d lz - 4,57
 • Olczyk Artur - kl. II c lz - 4,54
 • Nowicki Wojciech - kl. I d lz - 4,43
 • Kuszaj Marcin - kl. V tos - 4,40
 • Kędzia Karol - kl. II tos - 4,36
 • Olczyk Stefan - kl. III ms - 4,33
 • Sularz Grzegorz - kl. IV lz - 4,30
 • Mieszkalski Rafał - kl. I mk - 4,28
 • Walasik Waldemar – kl III tpz - 4,25

 

Najlepsze wyniki w nauce w Średnim Studium Zawodowym uzyskały następujące osoby:

 • Bęben Lidia - kl. I op - 4,78
 • Kropacz Dorota - kl. III o - 4,70
 • Majchrowska Romana - kl. III op - 4,50
 • Opiela Jolanta - kl. III op - 4,375
 • Konieczna Anna - kl. III ab - 4,37
 • Łukomska Krystyna - kl. III o - 4,28
 • Jędrysiak Agnieszka - kl. III ab - 4,25
 • Golec Renata - kl. II ab - 4,25

 

Klasyfikacji słuchaczy klas pierwszych i drugich dokonano dnia 20 czerwca. Średnia ocena klasy II o wyniosła 3,02. Najlepszym uczniem – słuchaczem była Marzena Lach – 4,00. Wychowawczynią klasy była Zofia Okwiecińska.

Wychowawcą klasy I om był Feliks Żak. Średnia ocena klasy wyniosła 2,32 , a najlepszym uczniem został Andrzej Bialacha.

Wychowawcą klasy II om był Wiktor Sampoliński. Średnia ocena klasy wyniosła 2,8, a najlepszym uczniem był Paweł Gwałt mający średnią 4,1.

Klasą I op zajmowała się Grażyna Urbanowicz. Średnia ocen tej klasy wyniosła 2,83 , a najlepsze oceny uzyskały:

 • Lidia Bęben – 4,78
 • Alicja Zalewska – 4,22

Wychowawczynią klasy II op była Zofia Krajewska. Średnia ocen tej grupy wyniosła 2,94. Najlepsze oceny uzyskały:

 • Renata Szczukiecka – 4,12
 • Dorota Marcinkowska – 4,0

Średnia ocena klasy II ab wyniosła 3,16. Wychowawczynią była Wanda Kowalska. Najwyższą ocenę uzyskały następujące osoby:

 • Agnieszka Konieczna – 4,37
 • Agnieszka Jędrysiak – 4,25
 • Renata Golec – 4,25
 • Donata Chalupka – 4,12
 • Edyta Dudek – 4,00

 

Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów i maturzystów

 

Z inicjatywy biblioteki szkolnej przeprowadzono wiele wystawek tematycznych:

 • książka techniczna w naszych zbiorach
 • rocznica odzyskania niepodległości
 • rodzina, tradycja, święta…
 • poznajmy twórczość Stefana Żeromskiego
 • nowe wydawnictwa
 • wiosna w malarstwie
 • 200 lecie Insurekcji Kościuszkowskiej
 • szlachetne zdrowie
 • miłość niejedno ma imię
 • dziecko w malarstwie

 

W grudniu przeprowadzono na szczeblu szkolnym II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny.

W tym roku szkolnym odnotowano 8.470 odwiedzin w wypożyczalni. Ogółem wypożyczeń było 8.822, z czego uczniom – 7.571, a nauczycielom – 1.251 w tym literatury popularno – naukowej uczniom – 1.205, uczniom – 381. Filmów dydaktycznych wypożyczono 130.

W bieżącym roku szkolnym zakupiono książek na sumę 13.296.000 złotych. Do księgi inwentarzowej zapisano 185 nowych książek. Ponadto zinwentaryzowano 130 filmów dydaktycznych przekazanych przez Szkołę przy ZUGiL-u w Wieluniu.

 

Biblioteka prowadzi również dokumentację resocjalizacyjną.

 

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała wiele liczących się osiągnięć. W drugim semestrze zaliczyć do nich można:

 • Udział 4 uczniów na szczeblu centralnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Zdobycie III miejsca w konkursie pod hasłem „użyteczna praca podyplomowa” Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Zajęcie III miejsca w konkursie pod hasłem „ pomoc dydaktyczna” zorganizowanym przez SIMP
 • W konkursie Wiedzy o Wieluniu i Ziemi Wieluńskiej trzech uczniów uzyskało nagrodę w postaci wycieczki do Wiednia. I miejsce w tym konkursie zdobył uczeń naszej szkoły Tomasz Krawczyk.
 • W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej trzech naszych uczniów brało udział w eliminacjach okręgowych w Łodzi.

 

Również sportowcy uzyskali znaczące wyniki:

 • w piłce koszykowej - II miejsce w rejonie
 • w lekkiej atletyce - I miejsce w biegach przełajowych w rejonie

                                 - II miejsce w województwie w biegach przełajowych

                                 - I miejsce w zawodach drużynowych w rejonie

 • w piłce ręcznej - II miejsce w rejonie
 • I miejsce w 1993 w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1500 m.

 

Pacyna Karol, Mostowy Rafał, Kacała Piotr, Pawlak Gabriel, Lewiński Waldemar, Zieliński Marek, Wojtczak Leszek, Kuś Michał, Stasiak Marcin, Rychlik Sławomir.

 • I miejsce w rozgrywkach legionowych i awans do finału wojewódzkiego w piłce siatkowej.

         Grali: Sowa Maciej, Sowa Mariusz, Jakubowski Grzegorz, Duchnowski Jędrzej, Felusiak Robert, Sobczyk Bernard, Kruszczyński Daniel, Nowicki Grzegorz.

 • III miejsce w województwie w piłce siatkowej.
 • II miejsce w województwie w biegach przełajowych.
 • I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.
 • II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym – ogólna punktacja
 • V miejsce w pchnięciu kulą na Halowych Mistrzostwach Polski

 

Od nowego roku szkolnego nie będą pracować w szkole: M. Siorek, ks. J. Reczek, Jerzy Kossakowski, p. Wiśniewska oraz

Jan Milwicz i Zygmunt Pawlak.

 

W innych dyscyplinach nasza młodzież osiągnęła również znaczące wyniki:

 • W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.
 • W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki udział w finale centralnym.
 • W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w finale centralnym zakwalifikowanie pracy do grupy tematycznej.
 • W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości VII miejsce w finale centralnym.
 • W konkursie „Mój las” zdobycie  I miejsca w finale wojewódzkim.

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g