• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na odbytym posiedzeniu Rady Pedagogicznym dyrekcja szkoły dokonała przydziału wychowawstw klasowych, przydziału kół zainteresowań oraz innych dodatkowych zadań związanych z pracą pozalekcyjną i pozaszkolną. Szczególnie gorąco powitani zostali nowozatrudnieni nauczyciele. W tym roku szkolnym podjęli pracę:

 • Torchała Ireneusz - przedmioty zawodowe
 • Spodzieja Jacek - przedmioty elektryczne, przedsiębiorczość - od 1.12.97
 • Zgondek Małgorzata - biologia

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

Dnia 18 września tego roku dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców. W jej skład weszli:

 • Żółtaszek Marek – przewodniczący
 • Klimaszewska Małgorzata – zastępca przewodniczącego
 • Musiał Henryka – sekretarz
 • Piotrowska Wanda – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Preś Mieczysław – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Kmiecik Barbara – członek Komisji Rewizyjnej
 • Kaczmarek Zbigniew – członek R.R.
 • Wardęga Andrzej – członek R.R.
 • Majda Elżbieta – członek R.R.
 • Pietrzykowski Marian – członek R.R.
 • Janas Iwona – członek R.R.
 • Markiewicz Grażyna - członek R.R.

 

Na ręce Rady Rodziców wpłynęło 78 podań od uczniów z prośbą o zwolnienie z opłat na rzecz Rady Rodziców.

 

 Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Wycieczka pracowników szkoły do Wilna. 13.10.1997. 

 

Z inicjatywy biblioteki szkolnej w miesiącu grudniu zorganizowano wystawę pod nazwą „Tradycja Bożego Narodzenia„

prezentując karty świąteczne, reprodukcje obrazów o tematyce bożonarodzeniowej, fotografie.

 

 

Studniówka

 

Dnia 16 marca 1998 roku młodzież naszej szkoły brała udział w eliminacjach I stopnia w konkursie pod nazwą „Wiedza o

Wieluniu i Ziemi Wieluńskiej”.

    Sportowcy szkoły zdobyli I miejsce w mistrzostwach szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej w województwie sieradzkim.

 

Grali:

 • Frankowski Łukasz,
 • Szydłowski Wiktor,
 • Papierkowski Wojciech,
 • Szaniec Michał,
 • Urbaniak Rafał,
 • Przywara Paweł,
 • Śmiałek Łukasz,
 • Banaś Sebastian,
 • Rybczyński Tomasz,
 • Surma Michał,
 • Kinas Paweł,
 • Ligocki Jakub,
 • Panek Jakub,
 • Kokot Krzysztof,
 • Majos Zbigniew.

 

W innych dyscyplinach osiągnęli także znaczące sukcesy:

-      W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

 •                     zdobyli II miejsce w kat. B w eliminacjach wojewódzkich

                   Zbigniew Drab – kl. III TE dla Dor.

                   Promotor: mgr inż. Wanda Jochaniuk.

 

 •                     II miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich

                         A. Wlazły i M. Łasiński

Promotor: mgr Stanisław Kowalski.

 

 • II miejsce w kat. P w eliminacjach wojewódzkich

W. Papierkowski

Promotor: mgr inż. Anna Owczarek.

 

 • III miejsce w kat. P w eliminacjach wojewódzkich

T. Hadrian i S. Majcher

            Promotor: mgr inż. Włodzimierz Kamiński.

 

casino10top.com
f t g