• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęto od zapoznania pedagogów z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły. Dokonano przydziału klas, kół zainteresowań, organizacji młodzieżowych oraz innych zadań wynikających z potrzeb jednostki. Nauczyciele zapoznani zostali ze zmianami w kierownictwie szkoły. Powitano gorąco nowozatrudnionych z dniem 1 września 1991 roku następujących nauczycieli:

 • Borucki Zygmunt - przedmioty zawodowe
 • Jochaniuk Wanda - przedmioty zawodowe
 • Owczarek Anna - przedmioty zawodowe
 • Dura Zdzisław - praktyczna nauka zawodu
 • Garncarek Jerzy - praktyczna nauka zawodu
 • Maryniak Józef - praktyczna nauka zawodu
 • Wójciak Bożena - praktyczna nauka zawodu
 • Torchała Jan - praktyczna nauka zawodu

 

Od 1 września 1991 roku funkcję zastępcy dyrektora obejmuje Stefania Wojtasik i Zygmunt Borucki. Od tego też czasu funkcję zastępców dyrektora przestali pełnić Wiktor Sampoliński i Feliks Żak.

W tym roku szkolnym zatrudniono ponadto:

Od dnia 1 lutego 1992 roku rozpoczęła pracę w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki języka rosyjskiego Kozak Sarowska Barbara. Zatrudniona była do dnia 31 lipca 1992 roku.

Dnia 1 września 1991 roku rozpoczęła pracę w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki języka niemieckiego Ociepa Wanda. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1993 roku.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 września 1991 roku przedstawiciele ZNP ogłosili od dnia 9 października tego roku akcję protestacyjną przeciw sytuacji panującej w oświacie popierając rezolucję ZGZNP.

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Zygmunt Borucki – zastępca dyrektora
 • Stefania Wojtasik – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierowniczka świetlicy szkolnej

 

 

Wicedyrektor Zygmunt Borucki

Wicedyrektor Stefania Wojtasik

 

 

 

 

Plan finansowy Komitetu Rodzicielskiego na rok szkolny 1991/92 jest następujący:

I – Pozostała kwota z roku poprzedniego                                 33.033.210 złotych

II – Przychody :

                         - wpłaty rodziców i słuchaczy                         515.000.000 złotych

                         - wpłaty S.U. / Samorządu Uczniowskiego /       1.000.000 złotych

                         - wpłaty internatu                                                 1.000.000 złotych

                         - inne wpłaty                                                       10.000.000 złotych

                                                                   Razem                   527.000.000 złotych

III – Rozchody:

                        - pomoce szkolne                                                 70.000.000 złotych

                         - pomoc materialna dla młodzieży                       10.000.000 złotych

                         - dożywianie                                                          4.000.000 złotych

                         - koszty imprez                                                     10.000.000 złotych

                         - nagrody dla uczniów                                         10.000.000 złotych

                         - wydatki administracyjne                                     2.500.000 złotych

                         - wycieczki                                                             5.000.000 złotych

                        - wydatki S.U.                                                       4.000.000 złotych

                         - wydatki internatu                                                 2.000.000 złotych

                         - środki specjalne szkoły                                    412.000.000 złotych

                         - inne wydatki                                                       30.533.210 złotych

                                                                     Razem                    560.033.210 złotych

            

Dnia 20 stycznia 1992 roku w wyniku głosowania do Rady Szkoły powołano Sampolińskiego Wiktora oraz Czajkowskiego Andrzeja, a do Komisji Konkursowej Żaka Feliksa i Podymę Henryka.

Dnia 5 marca 1992 roku z inicjatywy biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z wieluńskim poetą Zbigniewem Adamskim.

Za ubiegły rok z zaplanowanej przez warsztaty szkolne produkcji na sumę 1.000.000.000 złotych sprzedano towar za 628.018 000 złotych. Koszty wynosiły 900 800 000 złotych. W związku z tym straty wyniosły 272.000.000 złotych. Wiąże się to, według kierownika Szokalskiego Ryszarda, z recesją w przemyśle.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych Rada Pedagogiczna postanowiła za szczególne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Czajkowski Piotr - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Stasiak Mirosław - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Zajączkowski Grzegorz kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Dominiak Roman - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w konkursie pod nazwą „Pomoc dydaktyczna”
 • Cembik Mariusz - kl. V tos - za zajęcie III miejsca na najlepszą pracę dyplomową i zajęcie I miejsca w konkursie BHP oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pod nazwą „Pomysł techniczny”
 • Chudy Paweł - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w konkursie pod nazwą „Użyteczna praca dyplomowa” w roku szkolnym 1991/92
 • Bukała Tomasz - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w konkursie pod nazwą „Pomoc dydaktyczna”
 • Dudek Wojciech - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w konkursie pod nazwą „Pomoc dydaktyczna”
 • Raducki Jacek - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Sadziak Paweł - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Pawelec Leszek - kl. III tpz - wpis do świadectwa
 • Rachwalska Aleksandra - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Marciniak Małgorzata - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce
 • Lichosik Robert - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Sobczak Arkadiusz - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Chałupczyński - kl. III tpz - za dobrze zdaną maturę
 • Bednarek Edyta - kl. III ob - za dobrze zdaną maturę
 • Uznańska Iwona – kl. III ob - za pracę w samorządzie klasowym
 • Wieloch Izabella – kl. III o - za aktywność i pracę w samorządzie

 

Dnia 11 czerwca 1992 roku Rada Pedagogiczna postanowiła również nagrodzić za uzyskane wyniki w nauce , pracę społeczną oraz inne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Kotlarek Waldemar - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Faryś Edmund - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Daszyński Marcin - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną
 • Ostrycharz Jacek - kl. III oos - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Ceglarek Roman - kl. III oos - za dobre wyniki w nauce
 • Stefaniak Adam - kl. III oos - za pracę społeczną na terenie klasy
 • Kalemba Roman - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Sobczak Waldemar - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i pracę w samorządzie klasy
 • Bąk Grzegorz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Czapla Adam - kl. III mk - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kędzia Wojciech - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie IV miejsca w wojewódzkim finale pod nazwą „Poznajemy przepisy BHP”
 • Kapica Krzysztof - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Drab Grzegorz - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Skoczylas - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • Zawieja Michał - kl. III ms - za dobre wyniki i osiągnięcia sportowe

 

Dnia 17 czerwca 1992 roku dyrektor Kossakowski Jerzy przedstawił kandydatów na kierownicze stanowiska. Na kierownika warsztatów szkolnych kandydatem jest Kaczmarek Jerzy, jego zastępcą Cembik Ireneusz. Kierownikiem internatu od nowego roku zostanie Muzyka Danuta.

 

Podczas tego posiedzenia wytypowano do nagród następujących uczniów:

 • Grajek Tomasz – kl .II a ms - za dobre wyniki w nauce
 • Sadowski Sebastian – kl .I b lz - za dobre wyniki w nauce
 • Rawski Andrzej - kl. I c lz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Makieła Michał - kl. I c lz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Spychała Robert – kl .I d lz - za dobre wyniki w nauce
 • Watner Hubert --spr.nazwisko --kl. I d lz - za dobre wyniki w nauce
 • Leś Piotr - kl. I e lz - za dobre wyniki w nauce
 • Marchewka Robert - kl. I e lz - za dobre wyniki w nauce
 • Solarz Grzegorz – kl II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Szpikowski Grzegorz - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Bielawski Krzysztof - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Łuczak Rafał - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kamińska Katarzyna - kl. II lz - za pracę społeczną
 • Pagacz Anna - kl. III lz - za pracę społeczną
 • Zajączkowska Anna - kl. III lz - za pracę społeczną
 • Ryng Krzysztof - kl. I ms - za pracę społeczną
 • Cieślak M. - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Walasik W. - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Szydło M. - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Jurkowski K. - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Borecki D. - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Irasiak M. --kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kaczmarek R. – kl .I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Mulas - kl. I tos - wpis do świadectwa za osiągnięcia sportowe
 • Urbanek M. - I tos - wpis do świadectwa za osiągnięcia sportowe
 • Żyjewski M. - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Musiał P. - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Boruń R. --spr.nazw. --kl. II tos - za pracę społeczną
 • Kuszaj M. - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce
 • Grudnik - kl. III tos - za pracę w samorządzie klasowym
 • Drewicz - kl. II tok - za dobre wyniki w nauce
 • Mikołajczyk R. - kl. II tok - za dobre wyniki w nauce
 • Radziszewski A. - kl. II tok - za dobre wyniki w nauce
 • Udrzychowski J. spr.nazwisko --kl. I śl.sp - za dobre wyniki w nauce
 • Wątroba D. - kl. I śl.sp - za dobre wyniki w nauce
 • Zięba J. - kl. II oos - za dobre wyniki w nauce
 • Zawada M. - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Bukowiec Mirosław - kl. II mm - za wzorową frekwencję oraz wzorową postawę ucznia
 • Gajda P. - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Musiał J. - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję

 

W roku szkolnym 1991/92 sklasyfikowanych zostało 837 uczniów. Ocen niedostatecznych nie miało 825 uczniów. W roku tym frekwencja wynosiła 88,81% zaś średnia szkoły 3,2.

Z zachowania było 56 ocen wzorowych, bardzo dobrych - 354, odpowiednich - 338, nieodpowiednich - 77, a nagannych 12.

 

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym byli:

 • Czajkowski Piotr - kl. V tos - 4,85
 • Skupiński Jacek - kl. V tos - 4,85
 • Żyjewski Marcin - kl. II tos - 4,72
 • Stasiak Marek - kl. V tos - 4,69
 • Czapla Adam - kl. III mk - 4,62
 • Rawski Andrzej - kl. I c lz - 4,54
 • Leś Piotr – kl .I e lz - 4,40
 • Drab Grzegorz - kl. III ms - 4,38
 • Kędzia Wojciech - kl. III mk - 4,37
 • Sularz Grzegorz - kl. II lz - 4,36
 • Irasiak Marek - kl. I tos - 4,30
 • Aleksanderek Robert - kl. II b ms - 4,30

 

Słuchacze Średniego Studium Zawodowego uzyskali zaś następujące oceny:

 • Dydo Wojciech - kl. III ab - 5,00
 • Okrasa Katarzyna - kl. III o - 4,57
 • Foltyńska Wioletta - kl. III ab - 4,50
 • Lipieta Aneta - kl. II op - 4,40
 • Antosik Anna - kl. III o - 4,30
 • Fijałkowska Lidia - kl. III o - 4,30
 • Bzdek Aneta - kl. I op - 4,125
 • Bzdek Ewa - kl. I op - 4,125

 

Do nagrody wytypowano Katarzynę Okrasę, Lidię Fijałkowską i Annę Antosik, a także Wojciecha Dydo i Wiolettę Foltyńską.

Dnia 17 czerwca odbyło się posiedzenia Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego Zaocznego, na którym dokonano klasyfikacji klas pierwszych i drugich za semestr II i IV w roku szkolnym 1991 / 92.

Średnia dla klasy II ab, której wychowawczynią była Maria Wardęga, wynosiła 3,10. Najlepszymi uczniami – słuchaczami byli:

 • Kamińska Hanna
 • Kowalik Katarzyna
 • Parzyjagła Donata

 

Wychowawcą klasy II Sc był Feliks Żak, a jego podopieczni uzyskali średnią 2,89. Frekwencja dla grupy wyniosła w czwartym semestrze 76,1 %. Najlepsze oceny uzyskali:

 • Stempień Mirosław
 • Szmaciński Włodzimierz

 

Klasą II op opiekowała się Zofia Krajewska. Średnia dla klasy wyniosła 2,41. Najwyższą ocenę osiągnęła Agnieszka Lipieta – 4,44 i została wytypowana do nagrody.

Klasa I ab, której wychowawczynią była Barbara Raducka, uzyskała średnią ocenę 2,87. Najwyższą średnią uzyskała Beata Młynek – 4,00 i została wytypowana do nagrody.

 

Wychowawczynią klasy I o była Grażyna Urbanowicz. Średnia ocena klasy wyniosła 3,2. Najlepsze oceny uzyskali:

 • Soforek Wioletta
 • Maruszewska Aldona
 • Kropacz Dorota

 

Średnia dla klasy I op, której wychowawcą był Adam Jakubczyk, wyniosła 3,23. Najlepsze oceny uzyskali:

 • Bzdak Aneta
 • Bzdak Ewa
 • Kupska Katarzyna.

Wymienione zostały wytypowane do nagrody.

 

Z dokonanej oceny BHP wynika, że w tym roku szkolnym w placówce zaistniało 19 wypadków. Najwięcej bo aż 10 miało miejsce na zajęciach wychowania fizycznego. W internacie stwierdzono 2 wypadki, a pozostałe 7 to wypadki drogowe. Z analizy wynika, że nastąpiła znacząca poprawa mając na uwadze fakt braku tego typu zdarzeń na warsztatach szkolnych.

Podobnie jak w latach poprzednich sportowcy szkoły uzyskali doskonałe wyniki zdobywając: – I miejsce na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej.

         Szkołę reprezentowali:

Podyma Paweł, Jasiak Rafał, Skupiński Jacek, Skoczylas Grzegorz, Żuraw Dariusz, Guzina Mariusz, Marciniak Zbigniew, Chojaczyk Krzysztof, Szataniak Paweł, Bednarek .

 • I miejsce w województwie w WIMS w piłce ręcznej.
 • I miejsce w województwie w piłce ręcznej.
 • I miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.
 • III miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym - ogólna punktacja

 

W innych dyscyplinach działalności młodzież uzyskała znakomite wyniki:

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

       - W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki udział w finale centralnym.

- W Turniej Wiedzy o Wynalazczości zdobycie X miejsca w finale centralnym.

 

Czerwiec 1992 roku. Grono pedagogiczne.
 

 

Klasa I TPZ 1992 rok.

 

casino10top.com
f t g