• .

 • .

 • .

 • .

 

          Zebranych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczycieli gorąco powitał dyrektor szkoły, życząc wszystkim osiągnięć w pracy, doskonałych relacji z młodzieżą i nauczycielami. Po zapoznaniu z założeniami i planem pracy dydaktyczno – wychowawczej powitani zostali nowozatrudnieni od dnia 1 września 1998 roku nauczyciele:

 • Marciniak Renata - ochrona środowiska, geografia
 • Golczyk Jerzy - religia
 • Wiluś Stanisław - przedmioty zawodowe

Dokonano także przydziału nauczycielom dodatkowych czynności, kół zainteresowań, wychowawstw i innych zajęć pozalekcyjnych.

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

Zastępcą kierownika warsztatów szkolnych zostaje Jan Biegański. Na stanowisku tym pracował będzie do dnia 31 sierpnia

2002 roku, to jest do dnia odejścia na emeryturę.

 

 

 Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Jan Biegański

 

W tym roku szkolnym w skład Rady Rodziców wchodzili:

 • Żółtaszek Marek – przewodniczący
 • Pietrzykowski Marian –zastępca przewodniczącego
 • Musiał Henryka – sekretarz
 • Preś Mieczysław – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Kmiecik Barbara – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Rychlik Jadwiga – członek Komisji Rewizyjnej
 • Szeląg Bożena –skarbnik
 • Janas Iwona – członek R.R.
 • Wardęga Andrzej – członek R.R.
 • Kaczmarek Zbigniew – członek R.R.
 • Czart Wiesława – członek R.R.
 • Łakomy Marian – członek R.R.

 

W tym roku zwolnionych od odpłat na Radę Rodziców zostało 43 uczniów / w drugim półroczu zwolniono od opłat 42 uczniów /.

 

Pod koniec listopada odbył się konkurs pod nazwą „Bal u Zeusa„. Za prace plastyczne w tym temacie pierwsze miejsce otrzymał Wojciech Koper, a za najlepsze odpowiedzi nagrody przyznano Włodzimierzowi Stasiakowi, Annie Łakomej i Waldemarowi Włodarczykowi.

 

W VII Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym udział wzięli następujący uczniowie:

Wojciech Kopera, Paweł Kucharczyk, Mariusz Krzywda, Mariusz Marciniak, Marcin Konieczka, Dariusz Stępień, Artur Bednarek, Jarosław Nowak, Rafał Mikołajczyk i Grzegorz Olszówka. Konkurs odbył się 7 grudnia 1998 roku.

 

Dnia 29 maja 1999 roku odbył się Zjazd Absolwentów z rocznika 1979. Po dwudziestu latach spotkali się byli uczniowie TM

i LZ. Wspomnieniom, rozmowom nie było końca. Postanowiono spotkać się ponownie.

 

 Spotkanie po dwudziestu latach.

 

Klasa pani Leszczyńskiej

Klasa pani Okwiecińskiej

Klasa pana Witaszczyka

Klasa pani Szymanowskiej

 

 

W innych dyscyplinach młodzież nasza osiągnęła wysokie noty zdobywając:

        - W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

                   - II miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich : klasa III TE dla Dorosłych

                   Promotor: mgr inż. Wanda Jochaniuk.

                   - III miejsce w kat. P w eliminacjach rejonowych.

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek.

                   - III miejsce w kat. B w eliminacjach rejonowych:

                   W. Błaszczak – kl. III TM dla Dorosłych

                   M. Kałucki – kl. III TM dla Dorosłych

                   Promotor: mgr inż. Anna Owczarek.

                   - Wyróżnienie w kat. E w eliminacjach rejonowych:

                   K. Polak – kl. V tos

                   P. Karbowiak – kl. V tos

                   Opiekun: mgr inż. Wiktor Sampoliński.

        - W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

                   Udział w turnieju Ogólnopolskim 4 uczniów:

 •                    Klatka Piotr – kl. III TM
 •                    Cielek Adam – kl. I TE
 •                    Madeła Robert – kl. III TM

        - W Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym

                   - I miejsce w województwie sieradzkim

                   - X miejsce w półfinałach

         Opiekun: Andrzej Armanowski.

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g