• .

 • .

 • .

 • .

 

           Zebranych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczycieli powitał dyrektor szkoły życząc sukcesów w pracy młodzieżą oraz doskonałych relacji z wychowankami. Gorące powianie skierowano do nowozatrudnionych z dniem 1 września 1999 roku nauczycieli:

 • Kowalska Małgorzata - pedagog
 • ks. Bil Witold - religia
 • ks. Orzechowski Mirosław - religia
 • ks. Pabich Marek - religia
 • ks. Zając Dariusz - religia
 • ks. Pawlik Stanisław - religia

Na posiedzeniu dokonano przydziału dodatkowych czynności takich jak opieka nad kołami zainteresowań, sekcjami, klasami itp.

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

--------------- dokumenty -------------- foto

 

 

Na początku roku szkolnego odbyło się spotkanie członków Rady Rodziców. Najważniejszym punktem spotkania był plan finansowy Rady, kondycja finansowa i zamierzenie. Rada w tym roku pracuje w następującym składzie:

 

 • Żółtaszek M. – przewodniczący
 • Pietrykowski M. – zastępca przewodniczącego
 • Kmiecik B. – sekretarz
 • Preś M. – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Kowalczyk Z. – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Rychlik J. – członek Komisji Rewizyjnej
 • Szeląg B. – skarbnik
 • Wardęga A. – członek R.R.
 • Czart W. – członek R.R.
 • Sitarska W. – członek R.R.

Plan finansowy Rady Rodziców przedstawiał się następująco:

I – Pozostałość z roku szkolnego 1998/99                               30.970,49 złotych

II – Przychody:

                       - wpłaty rodziców                                           116.000,00 złotych

                       - inne wpływy                                                    1.500,00 złotych

                                                               Razem                       117.500,00 złotych

III – Rozchody / pomoce szkolne /

                       - biblioteka                                                          2.500,00 złotych

                       - pracownia komputerowa                                   8.050,00 złotych

                       - sala gimnastyczna                                             5.000,00 złotych

                       - pracownia geograficzna                                     500,00 złotych

                       - pracownia biologiczna                                     8.500,00 złotych

                       - pracownia 44                                                      500,00 złotych

                       - pracownia 45                                                       200,00 złotych

                       - pracownia 41                                                    1.000,00 złotych

                       - pracownia 10                                                         600,00 złotych

                       - pracownia 46                                                     1.000,00 złotych

                       - pracownia 31                                                       200,00 złotych

                       - pracownia 24                                                     1.200,00 złotych

                       - pracownia 40                                                        200,00 złotych

                       - pracownia elektryczna                                       2.500,00 złotych

                                                           Razem                            31.950,00 złotych

   - naprawy i usługi                                                                     2.000,00 złotych

                       - serwis ksero                                                       1.500,00 złotych

                       - usługi szklarskie                                                 1.000,00 złotych

                                                           Razem                               4.500,00 złotych

   - modernizacje

                       - pracownia 24                                                      2.000,00 złotych

                       - pracownia 10                                                          500,00 złotych

                       - pracownia 46                                                          500,00 złotych

                       - pracownia 40                                                          200,00 złotych

                       - biblioteka                                                             2.200,00 złotych

                      - świetlica                                                               1.500,00 złotych

                                                           Razem                               6.900,00 złotych

   - remonty

                      - płytki ceramiczne                                               10.000,00 złotych

                       - łazienka                                                                6.000,00 złotych

                       - sale lekcyjne                                                        5.000,00 złotych

                       - boisko do koszykówki                                         15.000,00 złotych

                       - internat                                                                  8.000,00 złotych

                       - radiowęzeł                                                             1.400,00 złotych

                                                           Razem                               45.400,00 złotych

   - materiały biurowe                                                                     5.200,00 złotych

   - pomoc dzieciom                                                                         6.500,00 złotych

   - koszty szkolnych imprez                                                            2.000,00 złotych

   - nagrody dla uczniów                                                                 3.000,00 złotych

   - wydatki osobowe                                                                      4.800,00 złotych  

   - pobrane prowizje przez PKO                                                     1.600,00 złotych

   - inne wydatki

                           - do dyspozycji RR                                               3.000,00 złotych

                           - środki czystości                                                   1.800,00 złotych

                           - rezerwa                                                               31.820,00 złotych

                                                                    ŁĄCZNIE                 148.470,49 złotych  

 

Rada Rodziców zwolniła z opłat / 100 % i 50 % / na rzecz R.R. 120 uczniów.  

 

 

 Egzamin z przygotowania zawodowego  26.04.2000 roku.

 

 

Z inicjatywy biblioteki zorganizowano w tym roku szkolnym między innymi wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej, wystawki związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej, , konkurs wigilijny, ortograficzny. Przeprowadzono konkursy na plakat / mikołajkowy, mity i biblia /.

 

Aktywność swoją młodzież szkoły przejawiała także w innych dyscyplinach zdobywając nagrody i wyróżnienia:

 

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w zawodach okręgowych II stopnia wzięło udział 2 uczniów:

 

 •                    Kozik M.
 •                    Wrzesiński Łukasz

           Opiekun mgr inż. Wiktor Sampoliński.

 

 

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

 

                       - II miejsce w kat. B w eliminacjach wojewódzkich W. Przesmycki – kl. III TE dla Dorosłych

                        Promotor: mgr inż. Wanda Jochaniuk.

                       - III miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich

                   J. Janowski – kl. V TM

                   J. Zychla – kl. V TM

                   M. Słowik – kl. V TM.

 

                   - III miejsce w kat. P w eliminacjach woj.

                   Ł. Falis – kl. V TM

                   Ł. Duś – kl. V TM

 

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek.

 

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

 

                   - 13 miejsce w Ogólnopolskim TW o W.

                      Opiekun mgr inż. Ireneusz Torchała

 

- W Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym

 

         - I miejsce w rejonie i udział w wojewódzkich zawodach OTM oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

                   R. Świerczyński – kl. IV TS

                   J. Janowski – kl. IV TS

                   P. Klatka – kl. IV TS

 

Dnia 21 czerwca 2000 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny.

Najlepszymi uczniami zostali:

 • Strycharek Tomasz               kl. IV TM - 5,07
 • Krzywda Mariusz                 kl. V TE - 5,00
 • Klimas Marcin                     kl. II a mk - 4,70
 • Czerwiński Krzysztof          kl. IV LZ - 4,66
 • Wrzesiński Łukasz               kl. IV TE - 4,63
 • Janowski Jacek                    kl. V TM - 4,58
 • Klatka Piotr                         kl. V TM - 4,58
 • Tokarek Łukasz                   kl. IV TE - 4,54
 • Borucki Michał                    kl. IV TM - 4,50
 • Świerczyński Rafał              kl. V TM - 4,50
 • Więcek Tomasz                   kl. II b mk - 4,50
 • Nowak Agnieszka               kl. IV LZ - 4,44
 • Raszewski Jarosław            kl. III sam. Dorosłych - 4,44
 • Stępień Marek                     kl. IV LZ - 4,44
 • Włodarczyk Waldemar       kl. II TE - 4,43

W tym roku przyznano jedno stypendium naukowe. Zapomogę świąteczną przyznano 10 uczniom na łączną kwotę 1600 złotych. Przyznano 12 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej stypendium na łączną kwotę 1800 złotych.

Na poratowanie zdrowia przekazano w pierwszym semestrze 500 złotych dla jednego ucznia, a w semestrze drugim  tę samą kwotę również dla jednego ucznia.

W tym roku szkolnym wypożyczalnię książek odwiedziło 7.783 osoby. Wypożyczono 6.063 woluminy, z czego 5.511 tomów uczniom. Pozycji popularno-naukowych wypożyczono 1559, filmów dydaktycznych – 40. Prowadzono prenumeratę 35 czasopism, w tym 5 pedagogicznych. Zakupiono w tym roku 151 książek na sumę 5.424 złotych. Do skomputeryzowanej bazy danych wprowadzono już około 20.000 pozycji.

 

Najlepszymi czytelnikami są uczniowie:

 • kl. V TE -  333 pozycje
 • kl. V TM – 324 pozycje
 • kl. III LZ – 294 pozycje
 • kl. II mk ZSZ – 237 pozycji
 • kl. III te/s TW / Wieczorowe / - 466 pozycji

W minionym roku szkolnym zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywało około 500 uczniów. 22 uczniów z klasy III śl. spaw. Ukończyło kurs spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych. Zorganizowano 5 wycieczek szkoleniowych do zakładów pracy.

Od września na emeryturę odchodzą:

Wiesław Gortat, Ireneusz Cembik, Janusz Zakręta i Jerzy Garncarek.


Dzień sportu. Krzeczów

 

 

casino10top.com
f t g