• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęto dnia 31 sierpnia 2000 roku od zapoznania nauczycieli z planem dydaktyczno – wychowawczym na nowy rok szkolny oraz z przydziałem dodatkowych czynności dla nauczycieli. Powitano gorąco wszystkich zebranych, a szczególnie nowozatrudnionych z dniem 1 września 2000 roku.

Nowe obowiązki objęli:

 • Lisik Ewa - wychowanie fizyczne
 • Podgórska Ilona - religia
 • Sitek Małgorzata - język angielski - czy to jest M. Choczaj?
 • Grajoszek Andrzej - praktyczna nauka zawodu
 • Kacała Anna - przedmioty ekonomiczne

 

Obecnie w szkole funkcjonuje 30 oddziałów. Jest 9 klas pierwszych: 4 średnie, 3 zasadnicze i 2 dla dorosłych. W szkole zatrudnionych jest 60 nauczycieli pełnozatrudnionych i 13 niepełnozatrudnionych.

 

Na emeryturę odeszli:

 • Jerzy Garncarek
 • Ireneusz Cembik
 • Jan Zakręta
 • Wiesław Gortat

 

Dokonano przydziału dodatkowych czynności nauczycielom:

 • Barbara Raducka – Olimpiada Historyczna
 • Renata Marciniak – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, konkursy geograficzne
 • Jacek Spodzieja – Turniej Młodych Mistrzów Techniki
 • Ireneusz Torchała – Turniej Wiedzy o Wynalzczości
 • Wiktor Sampoliński – Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Henryk Pielucha – Szkolny Konkurs BHP
 • Wanda Kowalska – Mała Olimpiada Matematyczna
 • Włodzimierz Jaskulski – Mała Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Janina Pawlaczyk – Wielki Konkurs Ortograficzny
 • Maria Wardęga – Koło Teatralne
 • Ewa Lisik – Szkolne Koło PTTK

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

Na dzień 11 grudnia 2000 roku w bibliotece szkolnej znajdowało się 20.834 woluminów. W pierwszym semestrze wypożyczono wydawnictw zwartych do domu – 3603, a w semestrze drugim – 1412. Ogólna wartość zbiorów biblioteki na koniec grudnia wyniosła 26.479,19 złotych. Od września do stycznia zakupiono 81 nowych książek.

 

W warsztatach szkolnych naukę zawodu rozpoczęło 471 uczniów z klas dziennych i 21 z Technikum dla Dorosłych.

Warsztaty szkolne zatrudniają 17 nauczycieli na pełnym etacie oraz 4 na części etatu. Warsztaty szkolne rozpoczynają nowy rok szkolny jako Gospodarstwo Pomocnicze przy jednostce budżetowej i w tej formie będą funkcjonować do końca 2000 roku.

 

Wiosną roku 2001 postanowiono przeprowadzić prawybory „Patrona Szkoły„ jako przygotowanie do właściwych wyborów w roku szkolnym 2001/ 2002 – nadania imienia i nazwy „Nowej Szkole„.

Rada Szkoły, Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły dostrzegają od dawna, że zreformowana szkoła nowego typu powinna, zachowując szacunek dla tradycji, obyczajów i obrzędowości szkoły, wprowadzić nowe elementy – nadać Szkole imię, może zmienić nazwę i ufundować nowy Sztandar.

Praca nad tym przedsięwzięciem powinna być wieloetapowa. Postanowiono rozważyć:

 • kiedy przeprowadzić prawybory
 • kogo objąć procedurą badań
 • jak informować wyborców
 • czy przygotować listy „kandydatów„
 • jak zebrać materiały na temat wielkich i znanych Polaków.

 

Autorami projektu byli:

 • Stanisława Leszczyńska
 • Irena Wawrzyniak
 • Stefania Wojtasik
 • Mieczysław Majcher
 • Adam Ustyniak

 

Pierwsze spotkanie, ustalenia procedur, określenie terminów, odbyło się dnia 20 kwietnia. Pierwsze przeprowadzenie prawyborów Patrona Szkoły odbyło się na zebraniu rodziców już dnia 4 maja 2001 roku. Prawybory w klasach trzecich i czwartych technikum i liceum przeprowadzono dnia 25 maja, a wśród nauczycieli dnia 30 maja 2001 roku. Dnia 5 czerwca zespół zakończył działalność wykonując sprawozdanie ze swojej pracy dokonując jej prezentacji.

 

 

 Zbiorcze wyniki wyborów Patrona Szkoły

 

 

W tym roku szkolnym rozpoczęto budowę kortu tenisowego, boiska do piłki siatkowej oraz boiska do piłki nożnej.

Dnia 22 czerwca 2001 roku na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano oceny realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły, omówiono wyniki klasyfikacji, promocji i frekwencji za miniony rok szkolny.

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym byli:

 • Strycharek Tomasz – kl. V TM              - 5,30
 • Borucki Michał – kl. V TM                   - 5,07
 • Klimas Marcin – kl. III a m/k                - 4,92
 • Wrzesiński Łukasz – kl. V TE               - 4,85
 • Tokarek Łukasz – kl. V TE                    - 4,76
 • Więcek Tomasz – kl. III b m/k               - 4,66
 • Białas Krzysztof – kl. V TE                   - 4,60
 • Kozik Marek – kl. V TE                         - 4,60
 • Majer Szymon – kl. V TE                       - 4,60

 

 

 Stypendium dla najlepszego ucznia

 

W TMMT / Turniej Młodych Mistrzów Techniki / uczniowie szkoły pod kierunkiem Jacka Spodziei zajmują dwa II miejsca na szczeblu okręgowym w kategorii „praca dydaktyczna„ i „użyteczna praca dyplomowa „.

W finale wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości znalazło się 3 uczniów szkoły: Marek Zgoda, Roman Kucharek i Adam Cielek. Opiekunem grupy był Ireneusz Torchała.

W etapie okręgowym w Olimpiadzie Geograficznej znalazł się 1 uczeń. Opiekunem była Renata Marciniak.

W konkursie geograficznym „Poznaj Chorwację„ organizowanym przez Starostwo Powiatowe uczniowie szkoły zajęli IV miejsce.

W Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym dla uczniów szkół średnich zajęliśmy na szczeblu wojewódzkim III miejsce.

W Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Czysta energia to także moja sprawa„ zajmujemy I miejsce na szczeblu centralnym. Opiekunem była Renata Marciniak.

 

Sportowcy szkoły zajęli I miejsce w Licealiadzie woj. łódzkiego w piłce nożnej. Drużynę prowadził Andrzej Czajkowski a szkołę reprezentowali:

Preś Robert, Bąk Arkadiusz, Kolebacz Dariusz, Majtyka Marcin, Felusiak Mariusz, Felusiak Łukasz, Dubiel Paweł, Surma Michał, Preś Tomasz, Śmiałek Łukasz, Świtalski Przemysław.

 

W Wojewódzkich Biegach Przełajowych sportowcy zajmują V miejsce.

W piłce ręcznej i piłce koszykowej uczniowie naszej szkoły zajmują III miejsca.

 

 

Najlepsi sportowcy 2000 roku

 

 

W innych formach działalności młodzież nasza zdobyła wiele wyróżnień i nagród:

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

         - II miejsce w kat. P w eliminacjach wojewódzkich

 • D. Gielniak – kl. V TE

                   Promotor: mgr inż. Wanda Jochaniuk.

        

         - II miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich

 • M. Borucki – kl. V TS
 • W. Wardęga – kl. V TS

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek.

                  

         - III miejsce w kat. B w eliminacjach wojewódzkich

 • Ł. Malinowski – kl. V TM
 • M. Paruszewski – kl. V TM
 • P. Wiktor – kl. V TM

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek.

                   Opiekun TTMT mgr inż. Jacek Spodzieja.

 

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

         - udział 3 uczniów w finale wojewódzkim:

 • Marek Zgoda – kl. IV TE
 • Roman Kucharek – kl. IV TE
 • Adam Cielek – kl. IV TE

         17 miejsce w/w drużyny w eliminacjach centralnych.

 

 

 Abiturienci klasy III tpz, której wychowawcą był Jerzy Wieczorek

 

 

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbyło około 480 uczniów z 16 klas technikalnych, licealnych i zawodowych.

 

 

 

 

casino10top.com
f t g